Domácí obvod měřiče indukčnosti

Domácí obvod měřiče indukčnosti

Článek pojednává o jednoduchém, ale přesném obvodu indukčního měřiče s širokým rozsahem. Konstrukce využívá pouze tranzistory jako hlavní aktivní komponenty a hrst levných pasivních komponent.

Navrhovaný obvod měřiče indukčnosti může měřit hodnoty indukčnosti nebo cívky přesně v daných rozsazích a jako bonus je obvod také schopen měřit hodnoty doplňkového kondenzátoru tak přesně.Obvodový provoz

Fungování obvodu lze pochopit pomocí následujících bodů:Jak všichni víme, induktory zásadně souvisí s generováním frekvencí nebo jinými slovy s pulzujícími nebo střídavými zdroji.

Proto pro měření takových komponent je musíme vynutit jejich specifickými funkcemi, abychom umožnili extrakci jejich skrytých charakteristik nebo atributů.Zde je daná cívka nucena oscilovat na dané frekvenci, a protože tato frekvence závisí na hodnotě L konkrétního induktoru, stane se měřitelnou analogovým zařízením, jako je měřič pohyblivé cívky, po vhodném převodu frekvence na zesílené napětí / proud.

V zobrazeném obvodu indukčního měřiče T1 podél Lo, Lx, Co, Cx společně tvoří oscilační typ typu Colpitts oscilační konfigurace, jehož frekvence je přímo určena výše uvedenými složkami L a C.

Tranzistor T2 a přidružené části pomáhají zesilovat generované impulsy v kolektoru T1 na přiměřené potenciály, které se přivádějí do dalšího stupně zahrnujícího T4 / T5 pro další zpracování.Stupeň T4 / T5 zvyšuje proud a integruje získané informace na znatelné úrovně, aby se stal čitelným přes připojený měřič uA.

Možnost výběru rozsahu

Zde Cx a Co v zásadě poskytují možnost výběru rozsahu, do slotu lze umístit mnoho kvalitních čepic s přesnými hodnotami, s možností výběru požadovaného pomocí otočného přepínače. To umožní okamžitý výběr zařízení libovolného požadovaného rozsahu pro umožnění širšího měření jakéhokoli konkrétního induktoru.

Naopak, správně měřené induktory / kondenzátor mohou být umístěny na Co, Lo a Lx pro získání ekvivalentních výchylek měřiče pro jakýkoli neznámý kondenzátor na Cx.

P1 a P2 mohou být použity pro monitorování a nastavení nulové polohy měřiče, také umožňuje jemné ladění zvoleného rozsahu přes měřič.

Kalibraci měřiče FSD lze dosáhnout pomocí vzorce:

ni = nm (1 - fr) / (1 - fc)

kde ni je počet dílků měřený na stupnici, nm = celkový počet dílků stupnice, fr = relativní frekvence, fc = nejmenší měřená relativní frekvence.

Při měření induktoru by aktuální spotřeba byla přibližně 12 mA při 12V.

Kruhový diagram
Předchozí: Výroba parazitového zapperského obvodu Další: Obvod generátoru 3fázového signálu využívající operační zesilovač