Rozdíl mezi proudem a napětím - Co je napětí, co je proud

Rozdíl mezi proudem a napětím - Co je napětí, co je proud

Následující data vysvětlují důležité aspekty spojené s elektrickými parametry, jako je napětí a proud, obsah také jednoduchými slovy vysvětluje, jak tyto dva parametry odlišit.

Co je aktuální

Jedná se o počet elektronů protékajících v kterémkoli okamžiku vodičem nebo přes kladný a záporný vodičCo je to napětí

Je to tlak / rychlost / síla, při které elektrony protékají vodičem přes kladný a záporný pól vodiče.Vztah mezi napětím a proudem

Proud lze přirovnat k hmotnosti těla a napětí s rychlostí, jakou je tělo schopné se pohybovat. Hmota se přirozeně stane účinnou pouze tehdy, když se pohybuje. Nyní předpokládejme, že nástavba narazila do předmětu, rozsah poškození bude záviset na rychlosti těla.

Podobně samotný proud nemůže ovlivnit obvod, ale bude záviset na tom, kolik napětí je s ním doprovázeno.Proto se specifikace napětí konkrétní elektronické součástky stává kritičtější než její aktuální jmenovitý výkon.

Například LED dioda určená pro provoz při 3 voltech může být bezpečně provozována bez ohledu na proudový vstup, dokud napětí zůstane ve stanoveném rozsahu, avšak pokud napětí překročí stanovený limit, proud se stane kritickým a okamžitě poškodí součást, pokud není omezeno použitím rezistoru.

Další vztah mezi napětím a proudem lze pochopit analýzou následující příkladové teorie: Předpokládejme, že plastová koule je k vám vržena určitou rychlostí, můžete ji snadno zastavit rukama a vynutit její rychlost, aby se zrušila. Pokud by však na vás hodila železná koule stejnou rychlostí, neodvážili byste se ji zastavit, pokud byste to zkusili, byli byste rozbiti nebo odhodeni stranou.Ve výše uvedeném příkladu můžeme spojit hmotu (plast nebo železo) s proudem a rychlost s napětím, což znamená, že pokud je proud velmi nízký, napětí poklesne, když je přivedeno na zátěž, která není podle specifikací nebo špatně připojena, nebo pokud došlo ke zkratu. Naopak, ve výše uvedeném případě, pokud je proud obrovský, napětí neklesne, spíše spálí připojenou zátěž nebo způsobí požár, pokud je výstup zkratován. Vezmeme-li v úvahu další příklad, proud lze přirovnat k kulce a napětí ke zbrani.
Předchozí: Jak porozumět a používat bílé LED diody - datový list Další: Jak konfigurovat rezistory, kondenzátory a tranzistory v elektronických obvodech