Analyzátor automatického regulátoru napětí (AVR)

Analyzátor automatického regulátoru napětí (AVR)

Následující příspěvek pojednává o obvodu automatického analyzátoru napětí, který lze použít k pochopení a ověření výstupních podmínek AVR. Tuto myšlenku požadoval pan Abu-Hafss.

Technické specifikace

Chci udělat analyzátor pro Automotive Voltage Regulator (AVR).1. Tři vodiče AVR jsou připojeny k odpovídajícím svorkám analyzátoru.2. Jakmile je analyzátor ZAPNUTÝ, přivede 5 V na VSTUP a přečte polaritu na výstupu C.

3. Pokud je výstup kladný, měl by analyzátor rozsvítit zelenou LED. A napětí, které má být monitorováno napříč C a B.Alternativně:

Pokud je výstup záporný, měl by analyzátor rozsvítit modrou LED. A napětí, které má být monitorováno napříč A a C.

4. Poté by měl analyzátor dále zvyšovat napětí na vstupu, dokud napětí na výstupu neklesne na nulu. Jakmile napětí klesne na nulu, vstupní napětí by mělo zůstat a analyzátor by měl toto napětí zobrazit na DVM.6. To je vše.

Analýza obvodu podrobně

Rozdíl mezi IC napěťovým regulátorem a automobilovým regulátorem napětí. Druhý je tranzistorový obvod a první je IC. Oba mají přednastavené mezní napětí.

V IC V / R, např. LM7812 je přednastavené mezní napětí 12 V. Výstupní napětí se zvyšuje se vstupním napětím, pokud je vstupní napětí pod mezním napětím. Když vstupní napětí dosáhne mezní hodnoty, výstupní napětí nepřekročí mezní napětí.

V AVR mají různé modely různé mezní napětí. V našem příkladu to považujeme za 14,4v. Když vstupní napětí dosáhne / překročí mezní napětí, výstupní napětí poklesne na nulu voltů.

Navrhovaný analyzátor má zabudované napájení 30 V. Stejně jako IC V / R má AVR také tři vodiče ---- VSTUP, UZEMNĚNÍ a VÝSTUP. Tyto vodiče jsou připojeny k příslušným svorkám analyzátoru. Zpočátku bude analyzátor napájet 5 V na vstupu a odečítat napětí na výstupu.

Pokud je napětí na výstupu téměř stejné jako na vstupu, analyzátor rozsvítí zelenou LED, což znamená, že obvod AVR je založen na PNP.

Analyzátor zvýší napájecí napětí na vstupu AVR a bude monitorovat výstupní napětí přes VÝSTUP (C) a UZEMNĚNÍ (B). Jakmile výstupní napětí klesne na nulu, napájecí napětí se dále nezvyšuje a toto pevné napětí se zobrazí na DVM.

Pokud je napětí na výstupu nižší než 1v, měl by analyzátor rozsvítit modrou LED, což značí, že obvod AVR je založen na NPN.

Analyzátor zvýší napájecí napětí na vstupu AVR a bude monitorovat výstupní napětí přes VÝSTUP (C) a UZEMNĚNÍ (B). Jakmile výstupní napětí vystřelí na 14,4, napájecí napětí se dále nezvyšuje a toto pevné napětí se zobrazí na DVM.

NEBO

Pokud je napětí na výstupu nižší než 1v, měl by analyzátor rozsvítit modrou LED, což značí, že obvod AVR je založen na NPN.

Analyzátor zvýší napájecí napětí na vstupu AVR a bude monitorovat výstupní napětí na VSTUPU (A) a VÝSTUPU (C).

Jakmile výstupní napětí klesne na nulu, napájecí napětí se dále nezvyšuje a toto pevné napětí se zobrazí na DVM.

Design

Schéma zapojení navrhovaného obvodu analyzátoru automatického regulátoru napětí (AVR) je uvedeno níže:

Když je vstupní napájení 30 V zapnuto, kondenzátor 100 uF se pomalu začne nabíjet a postupně se zvyšuje napětí na základně tranzistoru, který je konfigurován jako sledovač emitoru.

V reakci na toto rampové napětí emitor tranzistoru také generuje odpovídajícím způsobem rostoucí napětí od 0 do 30V. Toto napětí se aplikuje na připojený AVR.

V případě, že AVR je PNP, jeho výstup produkuje kladné napětí, které spouští příslušný tranzistor, který zase aktivuje připojené relé.

Reléové kontakty okamžitě spojují příslušnou polaritu se sítí můstku tak, aby rampové napětí z výstupu můstku bylo schopné dosáhnout příslušného vstupu opamps.

Výše uvedená akce také rozsvítí příslušnou LED pro požadované indikace.

Předvolby operační zesilovače jsou upraveny tak, že dokud výstupní rampa zůstane mírně pod vstupní rampou, výstup operační zesilovač zůstane na nulovém potenciálu.

Podle vnitřního nastavení AVR by jeho výstup přestal stoupat nad určité napětí, řekněme na 14,4 V, ale protože by vstupní rampa pokračovala a měla tendenci stoupat nad tuto hodnotu, operační zesilovač by okamžitě změnil svůj výstupní stav na kladný.

Za výše uvedených podmínek je kladný signál z operačního zesilovače napájeného do zobrazeného tranzistorového stupně uzemněn základnou tranzistoru generátoru rampy a okamžitě jej vypne.

Během výše uvedeného postupu vypnutí se však operační zesilovač rychle vrátí do původního stavu, čímž se obvod vrátí do předchozího stavu, a napětí se zdá být zablokované na konstantním výstupu AVR.

DVM musí být připojen přes emitor horního tranzistoru a společnou zem.

7812 IC je umístěn pro poskytování regulovaného napětí do relé a IC.

Kruhový diagram
Předchozí: Výpočet solárního panelu, střídače, nabíječky baterií Další: 0-300V nastavitelný MOSFET beztransformátorový napájecí obvod