3 Základní funkce a zkoumání kondenzátoru prozkoumány

3 Základní funkce a zkoumání kondenzátoru prozkoumány

Článek vysvětluje 3 oblíbené funkce kondenzátorů a jak používat kondenzátory v elektronickém obvodu analýzou jejich vhodných pracovních režimů v závislosti na potřebě aplikace daného stupně obvodu

Úvod

Viděli jste ty barevné, válcovité a čokoládově tvarované díly na PCB? Může se jednat o kondenzátory různých značek a značek používané v elektronických obvodech. Chcete-li vědět více o tom, co je kondenzátor, prostudujte si článek.Pokud jste v elektronice nováčkem a toužíte rychle uchopit předmět, pak se možná budete muset nejprve seznámit s různými součástmi používanými v elektronických obvodech.Jednou z velmi důležitých součástí, která si nachází své místo téměř v každém elektronickém obvodu, je kondenzátor. Zkusme pochopit, co je to kondenzátor?

Jak funguje kondenzátor?

symbol kondenzátoru


Při pohledu na symbol kondenzátoru vidíme, že má dvě desky nebo póly oddělené mezerou. Z praktického hlediska je to přesně to, z čeho se kondenzátor přesně skládá.Kondenzátor, známý také jako kondenzátory, se vnitřně skládá ze dvou vodivých desek oddělených izolátorem nebo dielektrikem.

Podle svého pracovního principu, když je na jeho pár vodivých desek přivedeno napětí (DC), je na nich generováno elektrické pole.

Toto pole nebo energie se ukládají napříč deskami ve formě náboje. Vztah mezi napětím, nábojem a kapacitou je vyjádřen vzorcem:C = Q / V.

Kde C = kapacita, Q = nabíjení a V = napětí.

Z výše uvedeného vzorce lze tedy jasně pochopit, že pokles potenciálu nebo napětí na deskách kondenzátoru je úměrné okamžitému náboji Q uloženému v kondenzátoru. Jednotkou měření kapacity je Farad.

Hodnota kondenzátoru (ve Faradech) závisí na množství náboje, který do něj může uložit.

K čemu se kondenzátor používá?

Následující ilustrace vám jasně vysvětlí, k čemu se kondenzátor používá? V elektronických obvodech se kondenzátory běžně používají pro následující účely:

test zvlnění filtrování kondenzátoru

K AC filtru:

Obvod napájecího zdroje může být bez filtračního kondenzátoru nepoužitelný. Dokonce i po úplné vlnové nápravě může být napětí napájecího zdroje plné zvlnění. Filtrační kondenzátor tyto vlnění vyhlazuje a vyplňuje „zářezy“ nebo mezery napětí vypouštěním své vnitřní uložené energie. Takto připojený obvod je schopen přijímat čisté stejnosměrné napájecí napětí.

Výsledek testu AC procházející kondenzátorem test blokování stejnosměrného kondenzátoru

Blokování DC:

Další velmi zajímavou vlastností kondenzátorů je blokovat stejnosměrný proud (stejnosměrný proud) a umožnit průchod střídavým proudem střídavým proudem.

Vnitřní provoz mnoha sofistikovaných elektronických obvodů zahrnuje použití frekvencí, které jsou ve skutečnosti malými střídavými napětími.

Ale protože každý obvod vyžaduje funkční DC, někdy je velmi důležité zablokovat mu vstup do omezených oblastí obvodu. Tomu se účinně čelí pomocí kondenzátorů, které umožňují průchodu frekvenční části a blokování stejnosměrného proudu.

Rezonovat:

Kondenzátor při konjugaci s induktorem bude rezonovat na konkrétní frekvenci, která je fixována jejich hodnotami.

Jednoduše řečeno, pár bude reagovat a uzamkne se na konkrétní externí aplikovanou frekvenci a začne oscilovat na stejné frekvenci samotné.

Chování je dobře využíváno v RF obvodech, vysílačích, detektorech kovů atd.

Obecně musíte pochopit, co je to kondenzátor? Stále však existuje řada různých komplikovaných způsobů, kterými lze konfigurovat kondenzátor. Doufám, že si je přečtete v mých příštích článcích.
Předchozí: Jak vyrobit usměrňovač mostu Další: Jak vytvořit aktivní obvod reproduktoru